Usługi-kadrowo-płacowe

Chcesz zatrudnić pracownika i nie wiesz od czego zacząć?

Nasi specjaliści kompleksowo zajmą się dla Ciebie obsługą kadrowo-płacową. Z nami Twoja dokumentacja pracownicza stanie się przejrzysta, uporządkowana oraz zgodna ze wszystkimi wymaganiami prawa pracy. Nie tylko sporządzimy akta osobowe, naliczymy wynagrodzenie, ale także rozliczymy je w ZUS i Urzędzie Skarbowym.
Image
W ramach usługi kadr i płac oferujemy Państwu:
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę, w tym skompletowanie wszystkich dokumentów i udostępnienie wzorów umów,
 • Przygotowanie umów zlecenie i umów o dzieło,
 • Audyt poprawności prowadzonych dotychczas akt osobowych pracowników, ze wskazaniem ewentualnie sugerowanych zmian,
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS – od zgłoszenia przedsiębiorcy jako płatnika składek w momencie pierwszego zatrudnienia pracownika, poprzez comiesięczne deklaracje rozliczeniowe, do wyrejestrowania pracownika,
 • Obsługa płacowa czyli kontrola i sporządzanie rachunków do umów zlecenie i dzieło a także wyliczanie listy płac pracowników w oparciu o ewidencję czasu pracy,
 • Prowadzenie ewidencji dodatkowych pracowniczych np. ewidencji urlopowej, monitoring kończących się umów o pracę, badań lekarskich i innych uprawnień,
 • Roczne deklaracje rozliczeniowo – podatkowe, tj. ZUS RMUA, PIT-11, PIT-4R , PIT-8AR,
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia na potrzeby pracowników.

Opcja #1

35 / os.
 • Prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych
 • na umowach cywilno-prawnych

Opcja #2

50/ os.
 • Prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych
 • na umowach o pracę

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza kontaktowego:

Skorzystaj z formularza kontaktowego: